administratie

 • Lidgeld 2017-2018
  Het lidgeld kan gestort worden op het volgende nummer :
  BE26 3630 0281 1929 tvv BasKet Tongeren - Wirixstraat 37 - 3700 Tongeren
  Vermeld steeds van de naam van de spe(e)l(st)er(s) !!!.
 • Medisch Attest 2017 - 2018
 • Ongevalsaangifte
  Ethias ongevalsaangifteformulier
  Dit formulier door de dokter laten in te vullen , terug te bezorgen aan het secretariaat (mag ingescand en per email gebeuren)
  Nadien alle kosten betalen, naar het ziekenfonds gaan en DAARNA alle documenten (incl die van het ziekenfonds) aan het secretariaat van BasKet Tongeren te bezorgen.
 • Voorlopig inschrijvingsformulier