administratie

 • Voorlopig inschrijvingsformulier
 • Lidgeld 2021-2022
 • Medisch Attest 2021 - 2022
  1 ingevuld luik per speler volstaat.
  Gelieve in te scannen en door te sturen naar basket.tongeren@gmail.com
  opgelet indien scan met GSM zorg voor voldoende verlichting en een goede resolutie.
  Mag ook aan de trainer afgegeven worden
 • Ongevalsaangifte
  Ethias ongevalsaangifteformulier
  Dit formulier door de dokter laten in te vullen , terug te bezorgen aan het secretariaat (mag ingescand en per email gebeuren)
  Nadien alle kosten betalen, naar het ziekenfonds gaan en DAARNA alle documenten (incl die van het ziekenfonds) aan het secretariaat van BasKet Tongeren te bezorgen.
 • Privacy verklaring
  Wat is GDPR?
  GDPR staat voor General Data Protection Regulation oftewel de algemene verordening gegevensbescherming en gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moeten we vanaf 25 mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens we verzamelen, hoe we deze data gebruiken en hoe ze worden beveiligd.
  In het kort
  • Bescherming van persoonlijke data van de Europese burger
  • Maatregelen tegen hackers en datalekken
  • In werking op 25 mei 2018
  • Procedure voor dataverzameling en -opslag van persoonlijke gegevens
  • Toestemming vragen om gegevens te verzamelen en gebruiken
  • Individu heeft het recht om ‘vergeten te worden’
  • Verhoogde veiligheidsmaatregelingen zijn nodig
  • De nationale autoriteiten kunnen boetes toepassen
  • In grote organisaties moet een DPO (Data Protection Officer) aangesteld worden