Shirt Naam Functie Positie
Jo Ghysens coach
Charlotte Giltay speler
Charlotte Lenaerts speler
Gurleen Kaur speler
Helena Hermans speler
Jade Vandormael speler
Jamina Dirix speler
Janne Vanderheyden speler
Kyra Taskin speler
Lina Staelens speler
Meryem-Ana Akca speler
Yanou Gijsen speler
Yinte Reynders speler
Zoƫ Bobbaers speler